Giới thiệu Lê Thị Bích Hằng

30/12/2019
Họ và tên: Lê Thị Bích Hằng Hình đại diện
Ngày sinh: 06/12/1980
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0918045368
Email: lethibichhang@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: CN
Chức vụ: Tư vấn Tuyển sinh và phát triển các chương trình đ
Chỗ ở hiện tại: 9/353 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa
Quê quán: Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa