Giới thiệu Nguyễn Thị Hằng

30/12/2019
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Hình đại diện
Ngày sinh: 20/3/1987
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0916322587
Email: nguyenthihang@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS chuyên ngành QTKD
Chức vụ: Phụ trách kế toán, kiêm hành chính, văn thư
Chỗ ở hiện tại: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Quê quán: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa