Giới thiệu Nguyễn Thị Huệ

30/12/2019
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Hình đại diện
Ngày sinh: 02/02/1983
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0913865739
Email: nguyenthihue@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS chuyên ngành QTKD
Chức vụ: Phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế và Tư vấn du họ
Chỗ ở hiện tại: 16 Hồng Nguyên, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
Quê quán: thành phố Thanh Hóa