Giới thiệu Trịnh Thanh Sơn

30/12/2019
Họ và tên: Trịnh Thanh Sơn Hình đại diện
Ngày sinh: 02/12/1979
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0912275275
Email: trinhthanhson@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS chuyên ngành QTKD
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Hành chính, quản trị vật tư
Chỗ ở hiện tại: 26 Nam Kỳ, Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa
Quê quán: Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa