Thông tin cán bộ giảng viên

30/12/2019
 
Họ và tên Điện thoại Chức vụ Email
Lê Quang Hùng 0918342088 Quyền Giám đốc  lequanghung@hdu.edu.vn
Trịnh Thanh Sơn 0912275275 Phó Giám đốc phụ trách Hành chính, quản trị vật tư trinhthanhson@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Huệ 0913865739 Chủ tích Công đoàn, phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế và Tư vấn du học nguyenthihue@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Hằng 0916322587 Chuyên viên phụ trách kế toán, kiêm hành chính, văn thư nguyenthihang@hdu.edu.vn
Lê Thị Bích Hằng 0918045368 Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh và phát triển các chương trình đào tạo lethibichhang@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Tân 0915279343 Chuyên viên Quản lý Đào tạo nguyenthithanhtan@hdu.edu.vn
Đỗ Ngọc Mai 0979456977 Chuyên viên phát triển chương trình liên kết và thực tập sinh  dongocmai@hdu.edu.vn