Giới thiệu Lê Quang Hùng

30/12/2019
Họ và tên: Lê Quang Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 02/11/1978
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0918342088
Email: lequanghung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ ứng dụng & giảng dạy Tiếng Anh (Applied Linguistics & TESOL).
Chức vụ: Quyền Giám đốc
Chỗ ở hiện tại: Lô 173, MB1811, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Quê quán: Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa