Banner
Ngôn ngữ

Thông tin du học

30/12/2019
;

Thông báo học bổng thạc sỹ cho các nước đang phát triển năm 2014

30/12/2019

Thông báo học bổng thạc sỹ cho các nước đang phát triển năm 2014 của Chính phủ In-đô-nê-xi-a, Thông tin cụ thể như sau:

1.     Số lượng học bổng: 114 suất;

2.     Trình độ: Thạc sỹ;

3.     Thời gian học: 3 năm (bắt đầu từ tháng 9/2014);

4.     Tiêu chuẩn ứng viên: Dưới 35 tuổi, tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ TOEFL 500 hoặc tương đương;

5.     Lĩnh vực đào tạo: Quản lý Hành chính công, Chính trị học, Xã hội học, Luật pháp, Nghiên cứu Giao tiếp và Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu Kinh tế/Phát triển, Nghiên cứu Văn hóa …

     Vậy Trung tâm Giáo dục quốc tế xin thông báo để các ứng viên được biết và đăng ký tại Trung tâm. Hồ sơ nộp về theo địa chỉ: Tổ Tư vấn du học và Hợp tác quốc tế, gặp cô Huệ tại phòng 410 nhà A5, cơ sở 2, trường đại học Hồng Đức; 307 Lê Lai - P. Đông Sơn - TP. Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết về học bổng và hướng dẫn cụ thể xem tại đây