Banner
Ngôn ngữ

Tin tức sự kiện

30/12/2020
;

Tổng hợp đề thi IELTS tháng 12/2020

30/12/2020

Trong tháng 01/2021, Hội đồng Anh tiếp tục đồng hành cùng các sĩ tử thi IELTS tại Thanh Hóa ngày 23/01/2021. Ad tổng hợp một số đề thi trong 12/2020 cho các bạn update nhé. Tại Thanh Hóa đang còn slot cho các bạn có nhu cầu thi ngày 23/01/2021 nhé. Nhanh tay đăng ký để không bị lỡ kế hoạch của mình.

Đề thi IELTS chính thức ngày 03/12/2020:

Task 1: Bar

Task 2: Some people think that children should aim to their best at what they are doing. Others disagree. Discuss both views and give your own opinion.

Đề thi IELTS chính thức ngày 05/12/2020:

Task 1: Map

 

Task 2: Some people say that modern technology has made shopping today easier, while others disagree. Discuss both views and give your opinion.

Đề thi IELTS chính thức ngày 12/12/2020:

Task 1: Bar

Task 2: To succeed in a business, one needs to know maths. To what extent do you agree or disagree?