Banner
Ngôn ngữ

Thông báo

06/01/2022
;

LỊCH THI IELTS NĂM 2022 DO HỘI ĐỒNG ANH TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HÓA

06/01/2022

Trung tâm Giáo dục quốc tế, trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức các kỳ thi IELTS năm 2022 tại Thanh Hóa. Theo lịch đăng ký sẽ triển khai 6 đợt thi trong năm, Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của thí sinh và phụ huynh, Trung tâm Giáo dục quốc tế lên kế hoạch triển khai tổ chức thi hàng tháng trong năm 2022.

Lịch thi IELTS NĂM 2022  tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức

Tháng Ngày
Tháng 2  26
Tháng 4  9*, 21*
Tháng 6  25*
Tháng 8  20*
Tháng 10  22
Tháng 12  10

* ngày thi có cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát .

NOTE: Trong năm 2022, Trung tâm đã mở thêm đợt thi vào ngày 20/01/2022. Ngoài các lịch thi trên, hàng tháng Trung tâm mở thêm các đợt thi để đáp ứng nhu cầu của thí sinh trong mùa dịch bệnh phức tạp, vì số chỗ có hạn nếu thí sinh và phụ huynh có nhu cầu, xin liên hệ theo nội dung sau:

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi: 

Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức
Phòng 104, Tòa nhà A7
Đại học Hồng Đức
565 Quang Trung
Phường Đông Vệ
Tp.Thanh Hóa

Đăng ký thi: 

Cô Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại: +84 913 865 739 
nguyenthihue@hdu.edu.vn

Thầy Lê Quang Hùng
Điện thoại: +84 918342088
lequanghung@hdu.edu.vn