Banner
Ngôn ngữ

Tin tức sự kiện

21/08/2022
;

Triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tại cơ quan Tỉnh đoàn

21/08/2022

Nhằm trang bị và nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và xử lý công việc hành chính, đáp ứng yêu cầu mới trong xu thế hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2022-2025; theo Công văn số 463/SNV-CCVC ngày 15/3/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nghiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2022-2025;

Thực hiện Công văn số 1439/SNV-CCVC ngày 05/7/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sáng ngày 19/8/2022 tại cơ quan Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trung tâm giáo dục Quốc tế  phối hợp với đơn vị triển khaii lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2022.

Lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp được tổ chức nhằm trang bị kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh đoàn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua tập huấn lớp bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho cán bộ, công chức Tỉnh đoàn có thể chủ động giao tiếp trong các tình huống xã hội thông thường ở nơi làm việc hoặc bên ngoài công sở, đọc dịch các tài liệu cơ bản.

  Chương trình được thiết kế trong thời gian 50 ngày với giáo viên, giảng viên đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh. Có kinh nghiệm giảng dạy các lớp dành cho cán bộ công chức, viên chức của tỉnh.

                                                                                           Nguyễn Huệ

Tập tin đính kèm