Banner
Ngôn ngữ

Quản lý đào tạo - Tin tức

30/06/2020
;

Một số nguồn tài liệu phục vụ cho quá trình học và luyện thi IELTS.

30/06/2020

Các bạn học viên có thể tham khảo thêm nguồn học và đọc tư liệu IELTS để phục vụ cho mục tiêu thi của mình nhé.

I. HỌC IELTS LISTENING

II. TÀI LIỆU HỌC TẬP

The Official Cambridge Guide to IELTS: 

Cambridge Vocabulary for IELTS - Sách hc t vng IELTS cho người mi bt đầu: 

Sách t hc ng pháp tiếng Anh hay nht - Cambridge grammar for IELTS with answer

Trn b Tactics for Listening

IELTS Listening Recent Actual Tests Vol 3

Sách luyn nghe Collins Listening for IELTS phiên bn 2019