Banner
Ngôn ngữ

Thông báo

21/08/2022
;

Thông báo về việc tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức năm 2022

21/08/2022

Căn cứ kết quả Kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức năm học 2021-2022, từ ngày 26/5/2022 đến ngày 30/5/2022 do Trung tâm Giáo dục quốc tế phối hợp với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức tổ chức.

Trung tâm Giáo dục Quốc tế thông báo tổ chức triển khai đào tạo các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên Nhà trường như sau:

1. Mục đích.

Tạo động lực học, thi tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho sinh viên trong Nhà trường, từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên, đáp ứng điều kiện làm việc với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

2. Lộ trình học tập và kinh phí.

Lộ trình được xây dựng theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên, đạt chuẩn quốc tế, đủ điều kiện làm việc với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

 

TT

Trình độ đầu vào

Trình độ cần đạt

Số tín chỉ

Mức học phí/1 tín chỉ

Tổng số tiền phải nộp

I

Đối với sinh viên các Khoa không chuyên

1

Beginner

Pre A1

4

300.000đ

1.200.000đ

2

Pre A1

A1

4

300.000đ

1.200.000đ

3

A1

A2

4

300.000đ

1.200.000đ

4

A2

B1

8

300.000đ

2.400.000đ

II

Đối với sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

5

Cơ bản

Pre-inter

60 giờ

80.000đ/giờ

4.800.000đ

6

Foundation

Inter 1 – 4.5

60 giờ

96.000đ/giờ

5.760.000đ

7

Level-up

Inter 2 – 5.5

60 giờ

96.000đ/giờ

5.760.000đ

8

IELTS 6.5

Upper 6.5

60 giờ

96.000đ/giờ

5.760.000đ

 (Mức kinh phí này chỉ áp dụng cho sinh viên của nhà trường)

3. Thời gian.

- Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 16/9/2022.

- Thời gian học: các ngày trong tuần.

           Buổi sáng: từ 7h30 – 9h30.

           Buổi chiều: từ 14h00-16h00.

           Buổi tối: từ 17h00 đến 19h00 và từ 19h30 đến 21h30.

- Khai giảng các khoá học: Bắt đầu từ ngày 05/9/2022.

4. Địa điểm đăng ký khoá học.

Người học có nhu cầu vui lòng đăng kí trực tiếp tại Phòng 105, nhà A7, Trung tâm Giáo dục Quốc tế, hoặc đăng ký online qua cô Huệ, số điện thoại: 0913.865.739; Email: nguyenthihue@hdu.edu.vn./.

                                                                                                               Nguyễn Huệ

Tập tin đính kèm