Banner
Ngôn ngữ

Tin tức sự kiện

02/12/2023
;

Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng đức tổ chức kiểm tra cuối khoá lớp tiếng Anh tổng quát dành cho cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và UBND huyện năm 2023.

02/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-GDQT ngày 24/3/2023 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc tế về việc triển khai lớp tiếng Anh tổng quát dành cho cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023. Hôm nay ngày 02/12/2023, Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức kỳ thi cuối khoá cho lớp tiếng Anh tổng quát dành cho cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023.

Lớp Tiếng Anh tổng quát dành cho cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023 bắt đầu triển khai vào tháng 9/2023. Sau 4 tháng đào tạo, các anh chị học viên đã được cung cấp  những kiến thức tổng quát về việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc công sở và tự tin hơn khi giao tiếp với các đối tác nước ngoài.

Dù công việc khá bận rộn nhưng hầu hết các anh/chị học viên của lớp tiếng Anh  tổng quát dành cho cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023 đều rất tích cực tham gia các buổi học và thường xuyên tương tác với giáo viên nên khả năng giao tiếp căn bản cũng đã được cải thiện sau khoá học.

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra cuối khoá:

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202312/Images/1-20231202021721-e.jpg

Hình ảnh buổi kiểm tra cuối khoá

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202312/Images/2-20231202021450-e.jpg

Hình ảnh buổi kiểm tra cuối khoá

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202312/Images/3-20231202021509-e.jpg

Hình ảnh buổi kiểm tra cuối khoá

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202312/Images/4-20231202021522-e.jpg

Hình ảnh buổi kiểm tra cuối khoá

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202312/Images/5-20231202021533-e.jpg

Hình ảnh buổi kiểm tra cuối khoá

Trung tâm Giáo dục quốc tế.