Banner
Ngôn ngữ

Tuyển sinh

12/03/2024
;

MIỄN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO + ĐẦU RA CHO CÁC BẬC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BẰNG CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ APTIS ESOL & LINGUASKILL

12/03/2024

Ngoài chứng chỉ IELTS, Trung tâm Giáo dục quốc tế tiếp tục mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên, học viên cao học các khoá đào tạo trình độ tiếng Anh B1, B2 với giáo trình chuyên biệt, đạt hiệu quả tối ưu và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.
Các quy định về điểm thi Aptis Esol & Linguaskill:
- Miễn thi tốt nghiệp THPT với Aptis Esol và Linguaskill bậc 3 (B1).
- Đủ điều kiện tham gia các chương trình đào tạo sau Đại học với Linguaskill & Aptis Esol bậc 3 (B1)
- Đủ điều kiện tốt nghiệp các chương trình đào tạo sau Đại học với Linguaskill & Aptis Esol bậc 4 (B2)

* Link tham khảo về các quy định công nhận chứng chỉ Esol & Linguaskill:

- https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=c=RnMk5qVXTk

- https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-925-QD-BGDDT-2023-cong-nhan-chung-chi-tieng-Anh-Aptis-ESOL-International-Certificate-561957.aspx

- https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-02-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-592179.aspx