Banner
Ngôn ngữ

Tuyển sinh

05/06/2023
;

Thông báo Tuyển sinh

05/06/2023

​​​​​​​Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Theo Công văn số 619/SNV-CCVC ngày 22/3/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nghiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023;

Trung tâm Giáo dục quốc tế thông báo về việc triển khai Kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, công chức năm 2023. Nội dung cụ thể:

Đối tượng: Cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung bồi dưỡng: Tiếng Anh giao tiếp tại nơi làm việc.

Thời lượng chương trình: 50 ngày/lớp.

Thời gian đào tạo: 3-4 tháng kể từ tháng 7/2023

                     (thời gian học ngoài giờ Hành chính).

Giáo trình: Giáo trình được lựa chọn của nhà xuất bản Oxford University Press và Cambridge University Press, được trung tâm Giáo dục quốc tế xây dựng, thiết kế phù hợp với năng lực thực tế của học viên.

Địa điểm: P.101, Nhà A7, Trung tâm Giáo dục quốc tế, trường Đại học Hồng Đức - 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023.

Trung tâm Giáo dục quốc tế kính đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn và cử cán bộ, công chức tham gia khóa học; danh sách đăng ký (theo phụ lục đính kèm) gửi đến Trung tâm Giáo dục quốc tế, trường Đại học Hồng Đức (bản điện tử qua Email: nguyenthihue@hdu.edu.vn) trước ngày 20/6/2023. Đơn vị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Huệ - điện thoại: 0913865739.

Trên cơ sở danh sách đăng ký của các đơn vị, Trung tâm Giáo dục quốc tế sẽ tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và gửi thông báo nhập học để Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định cử đi học./.