Banner
Ngôn ngữ

Tin tức sự kiện

03/08/2021
;

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC LỚP TIẾNG ANH TẠI IEC

03/08/2021

Mặc cho mùa hè nóng nực, các em học sinh sau khi hoàn thành bài thi lên lớp 10 đã nhanh chóng tìm đến cho mình địa chỉ đào tạo IELTS đáng tin cậy. Đây là 1 số hình ảnh kiểm tra đánh giá đầu vào, các lớp tiếng Anh IELTS, lớp tiếng Anh dành cho cán bộ công chức tỉnh Thanh Hóa đang triển khai tại IEC.

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2655601699974-02f0c4907049309b12b2c2087fa71913-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2655601454290-6fae234dcb748913b2f12183ebf8851b-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582467943298-dbfb563223f94fd4bf2d9d9e8fa836ae-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582467921985-7e4e143c361f2edfa5d822dd7d8200be-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582467895569-743410f4cd2d8b15d953b52254ac09c9-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582410061886-9102bee9beb3a0f040b1a2e92dfc412c-20210803095955-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582409962766-0b1e1d3d60877fd60e5526cf14290b99-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582409944540-9daa7c4848769a48a8be00e247c97b41-20210803095957-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582409886382-180d580a5a804c97ca84073fe0c58fde-20210803095956-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582409773184-f8f406e9f1e1faba3f0280e106c5e84e-20210803095957-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582409648026-dbb8036bb18153774aa4b3ce86cf0062-20210803095957-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202108/Images/z2582409636313-c6dcba7782d2d210b789bacbbea5a0f1-20210803095955-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202107/Images/z2582409962766-0b1e1d3d60877fd60e5526cf14290b99-20210709042742-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202107/Images/z2582409944540-9daa7c4848769a48a8be00e247c97b41-20210709042645-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202107/Images/z2582409694560-38bcedef2e6e1079af40c8750875ca67-20210709042615-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202106/Images/images-20210607035417-e.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/Images/7-nd0140679-6.jpg
Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/Images/1-n7b87826d-2.jpg